Polityka prywatności i polityka ciasteczek (eng. „cookies”)

Polityka prywatności

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Smoleń prowadzący działalność gospodarczą w pod firmą Marcin Smoleń, Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Smoleń z siedzibą w Radymnie ul. Rynek 32/4 d, kod pocztowy 37-550, e-mail: smolen@adwokat-radymno.pl, tel. 696 161 665.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c, f i art. 9 ust. 2 pkt f i g RODO oraz wyłącznie w celu wykonywania czynności zawodowych w ramach wykonywania zawodu adwokata oraz obowiązków i uprawnień wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawnie uzasadniony interes:

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest dochodzenie roszczeń np. cywilnoprawnych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas uzasadniony wykonywaniem czynności zawodowych określonych w ustawie Prawo o adwokaturze (Dz.U. 1982 Nr 16, poz. 124 z późn. zmianami) oraz do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych, w tym podatkowych.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych o ile Administrator danych nie będzie zobowiązany do ich dalszego przetwarzania na innej podstawie. Usunięcie danych nie będzie możliwe tak długo jak długo Administrator danych będzie miał obowiązek je przetwarzać.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustaw regulujących daną materię prawną lub regulujących tryb postępowania będących przedmiotem zlecenia prowadzenia sprawy, a gdy wynika wyłącznie z umowy warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawniczych lub uzyskania porady prawnej. Dlatego też niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości świadczenia usług prawniczych.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych tj. podmiotom z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dla zobrazowania jaki charakter ma przekazanie danych przykładowo wskazuję np. usługi księgowe lub hostingowe, usługi w tym komunikacji za pośrednictwem skrzynki e-mail.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. USA (Stany Zjednoczone Ameryki) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wdrożenia umowy tzw. Privacy Shield (the EU – US Privacy Shield) nr C(2016) 4176 z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub też do Szwajcarii na podstawie Decyzji Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 2304).

Kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego może Pani/Pan uzyskać poprzez kontakt z Administratorem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W sposób automatyczny zbierane są informacje zawarte w plikach cookies na stronach internetowych Serwisu Administratora zgodnie z poniższą polityką cookies.

 

Polityka cookies Serwisu dostępnego pod adresem www.adwokat-radymno.pl

 1. Serwis (dostępny pod adresem internetowym www.adwokat-radymno.pl) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Kancelaria Adwokacka Adw. Marcin Smoleń ul. Rynek 32 lok. 4d, 37-550 Radymno.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Źródło: wszystkoociasteczkach.pl